Οι υπηρεσίες μας

Δείτε παρακάτω αναλυτικά τις υπηρεσίες μας

Εξειδικευμένες Εξετάσεις

TRIPLEX ΚΑΡΔΙΑΣ

ανώδυνη και μη επεμβατική εξέταση της δομής και λειτουργικότητας της καρδιάς που βασίζεται στη χρήση ανιχνευτή υπερήχων που τοποθετείται στο στήθος του ασθενούς.

Υπηρεσία 2

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΟΠΩΣΗΣ

Διαγνωστικό τεστ για την εκτίμηση της ικανότητας της καρδιάς να ανταποκρίνεται σε σήματα στρες σε ελεγχόμενο κλινικό περιβάλλον.

Υπηρεσία 2

ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ (HOLTER ΡΥΘΜΟΥ)

Μια εξέταση που επιτρέπει την παρακολούθηση του καρδιακού ρυθμού εκτός ιατρείου, με δυνατότητα παρακολούθησης Από 24 ώρες έως 30 ημέρες.

Services

Μετάβαση στο περιεχόμενο